Technologieën

Als een van de toonaangevende bedrijven in de weeg- en inspectiebranche ontwikkelt Wipotec zeer innovatieve technologieën die de machine-oplossingen van WIPOTEC-OCS aan een zeer concurrerende marktpositie helpen.

EDK-weegcel levert de snelste en zeer nauwkeurige meetresultaten

Het doorslaggevende voordeel van een EDK-weegcel met elektronische krachtcompensatie (EDK) van Wipotec vormt de zeer korte stabilisatietijd. In vergelijking tot het weegprincipe met rekstrookjes levert deze aanzienlijk sneller zeer nauwkeurige gewichtswaarden en kan bovendien eenvoudig, ruimte- en kostenbesparend in reeds aanwezige systemen worden geïntegreerd. WIPOTEC-OCS-controlewegers met EDK-weegcellen zorgen voor de kleine extra voorsprong. Het meetspectrum varieert afhankelijk van de serie van 1 microgram tot 120 kilogram.

 

EDK-weegcellen maken zeer snelle weegresultaten mogelijk

Functioneren EDK

Het basisprincipe van deze weging is vergelijkbaar met een eenvoudige balans. De te bepalen last heeft effect op het einde van een van beide hefboomarmen. Dit heeft tot gevolg dat de aan de tegenovergestelde kant bevestigde spoel zich uit het magneetveld wil bewegen.

Een optisch positieherkenningssysteem neemt elke minimale verschuiving waar en meldt dit aan een zeer nauwkeurige positieregelaar, die de spoelstroom zo bijstelt dat de weegbalk in evenwicht blijft. Dit wordt via een meetweerstand gemeten en in een microprocessorsysteem verder verwerkt om direct als digitale gewichtswaarde te worden doorgegeven.

Ons weegprincipe in bewegende beelden

AVC (Active Vibration Compensation): de meest nauwkeurige meetresultaten in moeilijke omstandigheden

EDK-weegcellen van Wipotec kunnen, indien nodig, worden uitgerust met AVC-technologie.

AVC (Active Vibration Compensation) filtert operationeel aanwezige verstoringen uit de meetresultaten en maakt het mogelijk om de weegtechniek ook te gebruiken op plaatsen die niet vrij zijn van externe trillingsbronnen (bijv. verkeer met heftrucks).

AVC compenseert verstoringen door externe trillingen

Markering van automatische weegschalen conform de Europese Richtlijn voor meetinstrumenten

WIPOTEC-OCS is volgens ISO 9001 gecertificeerd en heeft ook het recht om de conformiteitsbeoordeling volgens module D van de "Measuring Instruments Directive" (MID) conform richtlijn 2014/32/EU zelf uit te voeren (voormalige eerste ijking fabrikant).

De MID regelt bindend en uniform voor alle lidstaten van de EU, de EFTA en Turkije de belangrijkste eisen voor meetinstrumenten en de ingebruikneming ervan.

Compacte servo-aandrijvingen van WIPOTEC bieden aanzienlijke voordelen voor de klant bij de inspectie-oplossingen van WIPOTEC-OCS

De IMOT-serie servo-aandrijvingen van Wipotec omvat een intern geproduceerd en ontwikkeld portfolio aan hoogwaardige servo-aandrijvingen. De hoogste kwaliteitsaanspraken kunnen worden gegarandeerd via een bijna volledige afdekking van de waardeketen van software en hardware R&D, de eigen elektronicaproductie tot en met de complete vervaardiging. Alle IMOT-aandrijvingen lopen op een eigen firmware-platform en bereiken op die manier een hoge efficiëntie en betrouwbaarheid. Ze integreren in een intelligente en compacte constructie de motor, eindfase, regeling en CAN-veldbus. De laatste maakt gebruik van de CANopen communicatieprofielen DS-301 en DSP-402 die een hoge mate van interoperabiliteit hebben en voldoen aan de internationale standaard IEC 61800-7.

De standaard controleweger beschikt over drie aandrijvingen, te weten voor de inloop-, weeg- en uitloopband. De IMOT-serie brengt de te wegen verpakking op de juiste snelheid en transporteert deze voor het weegproces over een weegcel, die zeer nauwkeurig is door de EDK-technologie.

Het rustig lopen van de banden en een perfecte productafhandeling bij doorvoeren tot 600 st./min zijn alleen mogelijk bij gebruik van IMOT-servo-aandrijvingen met een stabiel toerental. De basis hierbij zijn vooral een speciale, zeer selectieve procedure voor fijn balanceren en de veldgeoriënteerde regeling.

Bovendien is IMOT beschermd tegen overbelasting en beveiligd tegen ompoling tot 60 volt en daardoor niet gevoelig voor schade wanneer er sprake is van een onjuiste bediening of een aansluitfout.

Behalve de klassieke bandaandrijving profiteren de erna geplaatste motorische uitwerpers van de integrale toerentalnauwkeurigheid van de aandrijvingen. De hierboven beschreven regeltechnische diepgang is de voorwaarde voor andere toepassingsvelden van de compacte IMOT-servo-aandrijvingen, zoals veeleisende positioneeropdrachten. Daartoe behoren bijvoorbeeld cyclische aandrijvingen, aandrijvingen voor klapbare banden of aandrijvingen voor lineaire assen.

Productzoeker

In 3 stappen naar uw oplossing

Newsletter

Blijf op de hoogte!