WIPOTEC is nu geautoriseerd voor herkeur in Nederland

25-09-2018

Erkende-Keurder certificaat voor Wipotec GmbH

WIPOTEC GmbH en haar dochteronderneming WIPOTEC-OCS GmbH brengen weeginstrumenten op de markt die in de hele EU mogen worden gebruikt voor legale toepassingen voor handelsdoeleinden. Hoewel het op de markt brengen van meetinstrumenten uniform is geregeld via de Measuring Instruments Directive richtlijn, is latere herkeuring onderworpen aan nationale regelgeving.

In Duitsland moeten automatische controlewegers eenmaal per jaar worden gekeurd door het bevoegde gewichts- en meetkantoor. In Nederland zijn andere voorschriften van toepassing. Na het op de markt brengen bestaat er geen periodieke keuring van weeginstrumenten voor handelsdoeleinden; dit gebeurt alleen als dat nodig is, zoals na een reparatie.

Op grond van artikel 11 van de Nederlandse metrologiewet kunnen fabrikanten van weeginstrumenten zich laten certificeren voor het uitvoeren van herkeur in Nederland.
WIPOTEC GmbH en haar dochteronderneming WIPOTEC-OCS GmbH, met haar filiaal in Almere, hebben nu deze certificering ontvangen.

De recente certificering betekent dat automatische WIPOTEC-OCS-weegschalen nu opnieuw gekeurd kunnen worden in het kader van de Nederlandse metrologiewet door haar eigen speciaal geautoriseerde servicemedewerkers.

Het voordeel van de autorisatie voor de Nederlandse klanten van WIPOTEC is dat zij, nadat WIPOTEC een reparatie heeft uitgevoerd, zonder extra vertraging door kunnen produceren conform handelsdoeleinden.

Terug
Productzoeker

In 3 stappen naar uw oplossing

Newsletter

Blijf op de hoogte!