ComScale4 - productieoptimalisatie door effectieve gegevensoverdracht

Een van de belangrijkste factoren voor de verhoging van de productie-efficiëntie is de regelmatige en nauwkeurige analyse van alle beschikbare productiegegevens. Dit geldt in het bijzonder in grote fabrieken of bij productie op diverse locaties, waar u bent aangewezen op een flexibele, web-based Quality Data Management oplossing, die WIPOTEC-OCS met Comscale4 biedt.

De gebruikersvriendelijke, op uw behoeftes afgestemde softwaremodules van WIPOTEC-OCS verbinden een willekeurig aantal controlewegers en andere inspectie-apparaten (röntgenscanners, metaaldetectoren) met elkaar op individueel te selecteren locaties. Daarmee kunt u op elk moment alle beschikbare gegevens oproepen, statistieken opstellen, belangrijke daaruit voortvloeiende acties ondernemen en gegevens met relevante partners in de onderneming delen. Comscale4 biedt u het perfecte overzicht van uw complete productie in real time. Daarmee begint uw kwaliteitsborging!

Comscale4 – gegevensbeheer voor inspectiesystemen

Wie productieprocessen wil optimaliseren, heeft diepe inzichten nodig in deelprocessen en hun resultaten. In productielijnen geïntegreerde inspectiemachines leveren de vereiste gegevens. Het beheersysteem Comscale4 van Wipotec verzamelt en verbindt deze gegevens in real time. Efficiëntie en kwaliteit van productieprocessen kunnen zo beter worden beoordeeld.

Het gebruik van inspectieoplossingen – hiertoe behoren bijvoorbeeld controlewegers en röntgeninspectiesystemen – betekent niet meer en niet minder dan dat 100 % van alle producten tijdens of uiterlijk aan het eind van de productie wordt gecontroleerd. Wat vroeger tijdens de kwaliteitsborging handmatig werd uitgevoerd in de vorm van steekproeven, gebeurt nu door inspectiesystemen. Daarmee zijn de kwaliteitsgegevens van ieder afzonderlijk product beschikbaar voor analyses en eventueel optimaliseringsdoeleinden. Comscale4 van Wipotec zorgt ervoor dat deze gegevens voor meerdere vestigingen en in real time op hun plaats van ontstaan worden geregistreerd en centraal worden opgeslagen.

Comscale4 - basisfuncties

Veiligheid Gegevensoverdracht zonder verlies in real time
Transparantie Complete gegevensweergave van elke locatie over alle geïntegreerde machines en lijnen
Besturing Bediening/parameterwijziging via pc en mobiele eindapparaten mogelijk
Controle Gegevensanalyse, -opslag en grafische analyse die u op overkoepelend niveau verder kunt gebruiken
Flexibiliteit Combinatie van verschillende inspectie-apparaten (controlewegers, metaaldetectoren, röntgeninspectie etc.)

Quality Data Management voor de gehele onderneming

Productie Centrale productieregistratie en gegevensverzameling, documentatie conform de voorverpakkingsverordening en online monitoring van alle aangesloten productielijnen
QS Doelgerichte analyse van QM-kenmerken, steekproefsgewijze attribuut- en meetmiddelencontrole
Beheer Het bijhouden van kerncijfers en documentatie van de bedrijfsprestaties
Management Beslissingen met de hoogste prioriteit

 

 

Efficiënte web-based software voor een perfect productieoverzicht

Big Data: Waarom producenten zich moeten verdiepen in dit onderwerp

Leg kwaliteitswaarborgende productiegegevens in real time vast en pas ze aan op verschillende locaties.

De nabije (gedigitaliseerde) toekomst daagt producenten uit om fundamentele vernieuwingen door te voeren en zich bezig te houden met realtime-kwaliteitsmanagement om concurrerend te blijven. Virtuele beelden van geproduceerde goederen en een netwerk van productiemodules zijn slechts twee onderdelen die grote hoeveelheden gegevens leveren. In deze white paper komt u te weten welke kennis het registreren van realtimegegevens bij de productie oplevert. Bovendien leest u welke rol in real time geregistreerde productiegegevens spelen voor de kwaliteitsborging, hoe een aanpassing van de kwaliteitsborgingsparameters zelfs voor meerdere lijnen en vestigingen mogelijk is en wat de archivering van afzonderlijke gewichten op het gebied van big data voor u kan betekenen.

Nu downloaden

Big data: Waarom producenten zich moeten verdiepen in dit onderwerp

Kwaliteit van producten en productieprocessen

Het controleren van kwaliteitskenmerken van producten behoort tot de voornaamste taken van inspectiesystemen. Inspectiesystemen van Wipotec zijn daarbij in staat meerdere verpakkings- en productattributen in één keer te inspecteren met één enkel machinesysteem. Multisensortechniek betekent hier dat optische controles naast röntgentechniek en weegsystemen worden toegepast. Als een product eenmaal een dergelijk inspectiesysteem heeft doorlopen, zijn naargelang de complexiteit van de inspectiemachine diverse controles, verificaties of analyses uitgevoerd. Deze in Comscale4 samengevatte en voorbereide gegevens staan niet alleen voor de uiteindelijke productkwaliteit. Ze geven in hun totaliteit ook een diep inzicht in de kwaliteit en de efficiëntie van eerdere productieprocessen. Ze betreffen niet alleen het product zelf, maar vaak ook zijn toestand en samenstelling, zijn gewicht, de vorm en zijn verpakking.

Inspectiesystemen goed gebruiken – met Comscale4

Onafhankelijk van het aantal toegepaste inspectiesystemen heeft een centraal gegevensbeheer zoals Comscale4 van Wipotec altijd een meerwaarde voor de klant, zodra controlewegers of röntgeninspectiesystemen worden gebruikt. Zo kunnen met de verkregen inspectiegegevens vaak productieparameters worden gevonden die een optimale productie mogelijk maken, zonder dat tijdrovende controles ter plaatse aan productielijnen nodig worden. Comscale4 voor inspectiesystemen – ontworpen door Wipotec, voor een geoptimaliseerde en effectieve productie.

Steekproeven zijn iets van vroeger. Inspectiesystemen staan nu voor een controle van 100 % van de afzonderlijke producten.

Gegevens in de productiecyclus

Welke gegevens in Comscale4 verzameld en van tevoren door inspectiesystemen geregistreerd moeten worden, dat bepaalt de klant. Naast de gewichtsbepaling en volledigheidscontrole kunnen dit etiketcontroles zijn, maar ook detectie van vreemde voorwerpen of dichtheidscontroles. Controlewegers, röntgeninspectie- en metaaldetectiesystemen leveren daarbij de gegevens in de productiecyclus. De registratie en weergave van de inspectiegegevens vinden plaats in real time.

Online monitoring voor productielijnen

Op die manier is een online monitoring voor afzonderlijke productielijnen mogelijk. Het gegevensbeheersysteem biedt zicht op iedere afzonderlijke inspectiemachine, en dat voor meerdere vestigingen. Controlewegers leveren een volledige documentatie van voltooide verpakkingen, die in Comscale4 altijd kan worden opgevraagd. Ook de röntgenbeelden van röntgenscanners kunnen worden opgeslagen.

Productieprocessen optimaliseren

Inspectiesystemen zijn ideaal voor het optimaliseren van voorgeschakelde productieprocessen. Comscale4 kan hier lijn- resp. machinegerelateerde statistieken in real time weergeven of productgerelateerd samenvatten en analyseren. Het gegevensbeheersysteem Comscale4 biedt bovendien een online monitoring met een alarmniveaubeheer voor alle productieafwijkingen die kunnen worden herkend door controlewegers of röntgeninspectiesystemen. De optimalisatie van een productie wordt ondersteund door configureerbare rapporten over productiecijfers, afval, machinegebruik en andere kwaliteitscriteria.

Vanaf ieder eindapparaat met een browser, inclusief tablet en smartphone, heeft de gebruiker toegang tot alle in Comscale4 beschikbare gegevens. Een breed spectrum aan statistieken en analyses kan worden opgesteld en bekeken. Het gebruik van het beheersysteem levert via de analyse van looptijden ook kerncijfers over de installatiebeschikbaarheid en machine-efficiëntie van productielijnen.

Productzoeker

In 3 stappen naar uw oplossing

Newsletter

Blijf op de hoogte!

Hallo! Waarmee kunnen we u helpen?

Kontaktbox-Formular NL

Kontaktbox-Formular NL