Colofon

Verantwoordelijk voor de inhoud

WIPOTEC-OCS GmbH
Adam-Hoffmann-Str. 26
67657 Kaiserslautern
Duitsland

T +49.631.34146-0
F +49.631.34146-8640

info(at)wipotec.com

 

Conceptontwikkeling, webdesign & techn. realisatie: pixellab. GmbH

 

Directeur:

Theo Düppre
HRB 4120 Kaiserslautern
Ust.-Ident.-Nr. DE 180 249 046

WIPOTEC-OCS GmbH is een dochtermaatschappij van
WIPOTEC GmbH

 

Algemene voorwaarden:
Onze algemene voorwaarden vindt u hier.

Privacyverklaring:
datenschutz(at)wipotec.com

Dispute resolution

The European Commission provides a platform for online dispute resolution (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Please find our email in the impressum/legal notice.

We do not take part in online dispute resolutions at consumer arbitration boards.

Gebruiksovereenkomst en juridische beperkingen

Lees de overeenkomst aandachtig door voordat u van onze website gebruikmaakt. Door van onze website gebruik te maken, bevestigt u dat u deze overeenkomst erkent.

Door van onze websites gebruik te maken, bevestigt u dat u deze overeenkomst erkent. Alle rechten blijven voorbehouden aan WIPOTEC-OCS GmbH, Schwäbisch Hall, Duitsland. Grafieken, teksten, foto's, evt. ook animaties, sounds en video's evenals hun opmaak op de WIPOTEC-OCS-websites zijn onderworpen aan de auteursrechtelijke bescherming en/of andere beschermende wetten. De op de websites aangeboden informatie is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. De inhoud van de websites mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Sommige WIPOTEC-OCS-websites kunnen bovendien informatie bevatten die onderworpen zijn aan het copyright van derden. Door van deze websites gebruik te maken, erkent u deze copyrights en de bescherming ervan.

Licentie

Alle genoemde handelsmerken, product- en bedrijfsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het hierbij inbegrepen intellectuele eigendom zoals octrooien, merken en auteursrechten is beschermd. Door deze websites wordt geen licentie voor het gebruik van het intellectuele eigendom van WIPOTEC-OCS of derden verleend

Links op en/of van websites van derden

Links van deze websites naar websites van derden worden uitsluitend ter beschikking gesteld om u een dienst te bewijzen. Er bestaat geen recht op de beschikbaarstelling of beschikbaarheid van de desbetreffende links. Het gebruik van dergelijke links leidt tot het verlaten van de WIPOTEC-OCS-websites en geschiedt op eigen verantwoording van de gebruiker. WIPOTEC-OCS is niet in staat alle websites van derden te toetsen en heeft deze websites ook niet getoetst. WIPOTEC-OCS aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud die daar wordt aangetroffen. Dit geldt ook voor alle resultaten die door het gebruik van websites van derden kunnen worden verkregen. Gebruikers gebruiken websites van derden conform de voor deze websites geldende gebruiksvoorwaarden. De WIPOTEC-OCS-websites kunnen zonder medeweten van WIPOTEC-OCS door andere websites gelinkt zijn. WIPOTEC-OCS aanvaardt in dezen geen aansprakelijkheid voor de weergave, de inhoud of enige verbinding met WIPOTEC-OCS naar of van websites van derden.

Inhoud en disclaimer

 

WIPOTEC-OCS streeft ernaar de informatie op zijn websites accuraat en up-to-date te houden. WIPOTEC-OCS is echter niet verplicht deze bij te werken. WIPOTEC-OCS kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de op deze websites voorkomende inhoud aanvullen of wijzigen resp. deze geheel of deels verwijderen. Wijzigingen in de informatie worden periodiek aangebracht. De inhoud van deze websites wordt zonder enige vorm van garantie ter beschikking gesteld. De gebruiker wordt nadrukkelijk erop gewezen dat de websites typefouten en onjuiste, onvolledige of achterhaalde resp. verouderde informatie kunnen bevatten. Voor eventuele fouten, verlies van gegevens, computervirussen, systeemfouten bij de overdracht, gegevensverlies veroorzaakt door het gebruik van deze websites aanvaardt WIPOTEC-OCS geen enkele aansprakelijkheid. Het gebruik van de op deze websites ter beschikking gestelde inhoud is daarom voor eigen risico van de gebruiker. WIPOTEC-OCS is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of deugdelijkheid van de op deze website te vinden informatie voor een bepaald doeleinde. Uitdrukkelijk is WIPOTEC-OCS niet verantwoordelijk als de gebruiker, vertrouwend op de juistheid en volledigheid van de inhoud, handelingen verricht of nalaat en voor hem ten gevolge hiervan schade ontstaat. Als het gebruik van deze websites of de hierop aangeboden inhoud ertoe leidt dat er bij de gebruiker misverstanden, planningsfouten, verkeerde bedieningen en dergelijke zich voordoen, draagt WIPOTEC-OCS geen enkele kosten voor een mogelijke wijziging, correctie, verbetering of zelfs reparatie.

 

 

WIPOTEC-OCS kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde voordelen, productieprestaties resp. -tijden of andere directe of indirecte schades die kunnen voortvloeien uit deze informatie. Als een bepaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden ongeldig is of wordt, blijven de algemene gebruiksvoorwaarden met inbegrip van alle overige bepalingen geldig. De gewraakte formulering moet worden vervangen door een formulering die het economische en juridische doeleinde van de oorspronkelijke het meest benadert.

Fotomateriaal op de website en/of reclame

  • WIPOTEC GmbH
  • WIPOTEC-OCS GmbH
  • Freepik
  • Shutterstock
  • Fotolia

© WIPOTEC-OCS GmbH. Alle rechten voorbehouden.

 

Stuur bij vragen of problemen een e-mail naar
info(at)wipotec.com of een fax naar +49.631.34146-8640

Productzoeker

In 3 stappen naar uw oplossing

Newsletter

Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies.Door gebruik te maken van deze website, gaat u ermee akkoord dat cookies geplaatst worden. Lees meer

Accepteren